• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Основні завдання

1. Створити умови для всебічного розвитку особистості, формувати навички здорового способу життя, спонукати її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.

2. Формувати особистісні риси громадянина України.

3. Підтримувати та зміцнювати шкільні традиції, що сприяють створенню загальношкільного колективу та прикрашають його життя.

4. Розвивати організаторську активність учнівської молоді шляхом залучення до демократичного управління.

5. Виховувати в учнів школи дисциплінованість та організованість.

6. Вести пропаганду та широко використовувати педагогіку співробітництва, об’єднання дітей та батьків загальним інтересом до історії сім’ї, її родоводу.

7. Удосконалювати методичну майстерність класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатися здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання щодо виховання школярів.

8. Організовувати навчально-виховний процес на реалізацію державних та регіональних програм у галузі освіти.

Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2016/2017 навчальному році:

- формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;
- виховання духовної культури особистості;
- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; реалізація регіональних програм в галузі освіти (перелік додається);
- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті ;
- збагачення народних традицій, звичаїв;
- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я ;
- формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;
- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;
- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;
- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям ;
- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;
- доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Виховна робота в школі проводиться згідно з річним планом роботи школи та спрямована на збереження життя і здоров’я дітей, вироблення активної життєвої позиції школярів, виховання моральності і культури поведінки учнів, шанобливого ставлення до державних національних символів, становлення учня як особистості.

Вирішення завдань виховної діяльності здійснювалося за такими напрямами:

- ціннісне ставлення особистості до себе (превентивне виховання, правове виховання);

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (громадянське виховання);

· ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей (родинно-сімейне та моральне виховання);

· ціннісне ставлення особистості до природи (екологічне виховання);

· ціннісне ставлення особистості до праці (профорієнтаційне виховання);

· ціннісне ставлення особистості до мистецтва (художньо – естетичне виховання);

За цими напрямками були розроблені конкретні заходи, згідно з якими і проводилась цілеспрямована робота.

Кiлькiсть переглядiв: 707

Коментарi

  • світлана

    2016-01-31 20:11:35

    все добре...