• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека
  • Про організацію введеня новітніх технологій та методів обслуговування читачів шкільної бібліотеки

/Files/images/bbloteka/QLuajDC7jhXyvZVJpuJwNoXXXL4j3HpexhjNOf_P3YmryPKwJ94QGRtDb3Sbc6KY.jpg

Однією з важливих проблем сучасної освіти є виховання свідомого читача, що не тільки добре орієнтується в сучасному складному інформаційному просторі, а й має високу естетичну культуру читання, володіє навичками емоційного сприймання прочитаного. Такі вимоги потребують адаптування бібліотекарів до новітньої організації роботи, створення умов для розвитку творчої читацької активності учнів, постійного пошуку нових форм і методів діяльності, які ґрунтуються на впровадженні інноваційних педагогічних ідей.

Інновації в бібліотеці – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних бібліотечних проблем.

Сучасна бібліотека є не просто закладом просвітницького характеру, центром гуманітарної культури – це інформаційний центр, який виконує завдання забезпечення вільного й необмеженого доступу до інформації, збереження її джерел, а також прищеплення любові до книги, виховання повсякденної потреби в читанні. І тому за бібліотекою залишається її специфічна функція – керуванням читанням дітей, формування їхньої читацької компетентності, яка б допомогла людині досягти високої культури читання, отримати широке уявлення про багатогранний світ людського життя, орієнтуватися в сучасному складному інформаційному середовищі, бути здатною до творчого , креативного сприйняття дійсності.

Серед пріоритетних напрямків функціонування шкільної бібліотеки є такі :

- підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної функції ;

- глибоке вивчення читацьких інтересів та якнайповніше їх задоволення ;

- координація дій шкільної бібліотеки із школярами, педагогами, батьками щодо популяризації книги ;

- систематична робота зі збереження книжкового фонду ;

- вивчення та впровадження в практику роботи кращого досвіду бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів ;

- сприяння підвищенню методичної, педагогічної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури .

Головна мета всіх новацій, які впроваджують у бібліотеці,- це високоефективне , якісне та комфортне обслуговування користувачів. Сьогодні центр уваги переноситься з кількісних показників на якісні як головні критерії оцінювання роботи бібліотеки : це й етика взаємовідносин бібліотекаря й читача, високий професіоналізм бібліотекаря, повнота й оперативність задоволення читацьких запитів, розширення додаткових бібліотечних послуг з метою забезпечення комфортного обслуговування. Справжнім дарунком для читачів став власний web – сайт бібліотеки, на якому можна знайти корисні поради та посилання.

Такі інновації в обслуговуванні читачів упевнено увійшли в сьогодення бібліотеки. Процес обслуговування читачів складний, він іще довго буде поєднувати як традиційні, так і автоматизовані технології. Адже не треба забувати, що нове – це добре забуте давнє. Тому для формування у підростаючого покоління щоденної потреби в спілкуванні з книгою ми використовуємо різні методи масової роботи, традиційні та інноваційні форми діяльності. Ми маємо зростаючий за обсягом банк вікторин, ігор, літературних свят, виховних годин.

Основна форма індивідуальної роботи з читачем – бесіда, яку широко використовують бібліотекарі в усіх її різновидах.

Бесіда під час запису до бібліотеки – її завдання встановити первинний контакт з дитиною, визначити її домінантні характеристики, поведінкові особливості. Завдання бібліотекаря у цій бесіді – простежити, щоб жодна дитина не пройшла повз увагу, оскільки з цього починається вивчення читача.

Бесіда – екскурсія бібліотекою. Полягає в ознайомленні з книгозбірнею. Після такої екскурсії малюк повинен почуватися в бібліотеці зручно, знати, що і де в ній розміщено, легко знаходити свої книжкові полиці.

Бесіда під час видачі літератури. У цій бесіді бібліотекар може дати тонкий коментар щодо вибору читача : похвалити, можливо висловити сумнів, але не категорично заперечити.

Бесіда під час повернення книг. Обговорення додає цінності читанню. Отже, бесіда це не лише контроль цілісності та збереження книги, а й у першу чергу, спілкування з читачем для з’ясування його думки про прочитане, виявлення рівня сприйняття книги.

При складанні плану читання для учня слід пам’ятати, що все це відбувається за активної участі самої дитини.

Важливо вміти слухати й чути читача, саме цього, конкретного ; знайти потрібний тон для спілкування з ним; зуміти вибрати з маси інформації книгу саме ту, що зацікавить саме цього читача. Методика керування читанням у кожному віці своя. Цілеспрямований вплив на дитину має спиратися на глибоке знання особливостей психології дітей різного віку та індивідуальні особливості кожної дитини як особистості.

Одним із найефективніших засобів масової роботи є наочна популяризація у формі різноманітних книжкових виставок : виставка – питання, виставка – диспут, виставка – ситуація, виставка – відгук, виставка однієї книги.

Дуже часто шкільні бібліотекарі використовують у своїй роботі метод проектів. Сутність його полягає у стимулюванні інтересів учнів до певних проблем, що передбачає виконання школярами повністю визначеного й завершеного циклу навчальної діяльності. Під час використання цієї технології розв’язують багато дидактичних, виховних і розвивальних завдань : учні розвивають пізнавальні навички, критичне мислення, сферу комунікації, формують уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.

Шкільні бібліотекарі об’єднують дітей у клуби на основі спільних інтересів до літератури різноманітними методами й формами роботи: презентаціями книг, тематичними вечорами, вечорами- зустрічами з письменниками, поетами, літературно – музичними аукціонами. Читання викликає не лише певні почуття, роздуми про життя, а й спонукає до проби себе як творця, сприяє реалізації творчого потенціалу особистості.

Використовують у роботі бібліотек й ігрові форми, так звані літературні ігри : заходи з елементами гри, театралізації, такі як прем’єра книги, ігри – вікторини, літературні марафони, брейн – ринги, які посилюють емоційне сприйняття літератури.

Сучасність вимагає від шкільних бібліотек зберігати традиційні та постійно шукати і впроваджувати нові, інноваційні форми роботи з читачами. Грамотно організована робота з книгою розвиває естетичні почуття та мистецтво читання. Система роботи шкільних бібліотек з використанням інноваційних і традиційних технологій сприяє формуванню, розвитку та вихованню компетентної читацької особистості, здатної черпати з книг інформацію про світ, природу й суспільство; критично аналізувати прочитане; використовувати книгу в житті, навчанні, праці; відчувати красу художнього слова.

Кiлькiсть переглядiв: 371

Коментарi